Introduksjonstimer

For å komme i gang med treningen, bør du benytte deg av introduksjonstimene som er inkluderte i medlemskapet. Der får du god veiledning av personlige trenere, som viser deg hvordan du bør bruke de forskjellige treningsapparatene. 

Introduksjonstimene gir deg innføring i bruken av kondisjonsapparater og styrkeapparater. Du vil få tips om hvordan du stiller inn apparatene, hvordan du velger automatiske programmer og hvordan du bruker utstyret riktig. Hvis du vil ha et personlig tilpasset program, kan du ta kontakt med en av våre personlige trenere.

Adgangsbrikken får du utlevert ved oppmøte til en introduksjonstime. Møt opp ved sofaen i inngangspartiet.


Introduksjonstimene begynner til samme tid ved alle EVO-sentrene:
  • Tirsdager kl. 19.00
  • Torsdager kl. 17.00

NB! Timene tilbys ikke på helligdager og høytidsdager, i juli måned og fra 23. desember til 1. januar. 

Les også våre 10 tips til deg som skal begynne å trene her!